Navigácia


Nedeľa 16. 5. 2021

Nedeľa 16. 5. 2021
Počet návštev: 1166850

Mapa

Aktuality

Vitajte na stránke našej školy!

 

 • Organizácia vyučovania v ZŠ s MŠ od 17.05.2021

  Podľa vyhlášky UVZ č. 197/2021 a bližšieho usmernenia MŠVVaŠ SR naďalej platí, že sa žiaci ZŠ a deti MŠ pri príchode do školského zariadenia nemusia preukazovať negatívnym testom zákonného zástupcu na COVID-19. Všetci žiaci ZŠ a deti MŠ však musia opäť pri príchode do školy od 17. mája 2021 predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č. 8)!!! Vyhlásenia posielajte v nedeľu popoludní, ak ste si istí, že Vaše dieťa je zdravé a ďalší deň nastúpi do školy.

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti - aktuálne tlačivo platné od 3.5. 2021

  Pri nástupe žiaka do ZŠ je rodič/zákonný zástupca povinný opäť vyplniť a odoslať elektronicky Vyhlásenie o bezinfekčnosti v aplikácii Edupage, pozri tu (najneskôr do nedele 16. mája 2021), pri nástupe do MŠ vytlačiť a vypísať Vyhlásenie o bezinfekčnosti (klikni dole pod textom).

  Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_-_(8)_ziak_a_zakonny_zastupca_-_Plati_od_3.5.2021.docx​​​​​​

 • Organizácia vyučovania v ZŠ s MŠ od 10.05.2021

  Podľa vyhlášky UVZ č. 197/2021 a bližšieho usmernenia MŠVVaŠ SR naďalej platí, že sa žiaci ZŠ a deti MŠ pri príchode do školského zariadenia nemusia preukazovať negatívnym testom zákonného zástupcu na COVID-19. Všetci žiaci ZŠ a deti MŠ však musia opäť pri príchode do školy od 10. mája 2021 predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  Aktuálne pravidlá - pozri tu!

 • Zápis do MŠ

  ZŠ s MŠ v Rožkovanoch oznamuje termín, postup a podmienky zápisu detí do MŠ.

  Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijímajú deti v súlade § zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 438/2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

  Termín: od 01.05.2021 do 31.05.2021

  Postup: Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ nájdete na webovej stránke školy: www.zsmsrozkovany.edupage.org v sekcii "Tlačivá pre rodičov" (vpravo hore). Vytlačenú žiadosť je potrebné vypísať, prekonzultovať s lekárom a osobne doručiť do MŠ najneskôr do 31. mája 2021.

 • Organizácia vyučovania v ZŠ s MŠ od 03.05.2021

  Podľa vyhlášky UVZ č. 197/2021 a bližšieho usmernenia MŠVVaŠ SR sa žiaci ZŠ a deti MŠ pri príchode do školského zariadenia nemusia preukazovať negatívnym testom zákonného zástupcu na COVID-19. Všetci žiaci ZŠ a deti MŠ musia pri príchode do školy od 3. mája 2021 predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Naďalej dodržiavame v ZŠ a MŠ prísne hygienické opatrenia. Z tohto dôvodu Vás žiadame, milí rodičia, aby ste v prípade ochorenia Vášho dieťaťa informovali triedneho učiteľa, nechali dieťa doma a poradili sa s lekárom o ďalšom postupe.

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
  28. 4. 2021

  V stredu 28. apríla 2021 žiaci našej školy opäť presvedčili, že kniha je ich dobrým spoločníkom. V tento deň sme uskutočnili školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2021, ktorého sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov (28 žiakov). V prednese prózy sa na 1. mieste umiestnili D. Lesný (4. r.) a K. Marhevka (1. r.), 2. miesto obsadil T. Farkas (3. r.). V prednese poézie porota neudelila 1. miesto, na 2. mieste sa umiestnili M. Kicko (2. r.), S. Sabolík (4. r.) a K. Girašek (2. r.), 3. miesto obsadili K. Pavlinská (1. r.), E. Funtalová (1. r.), T. Ľachová (2. r.) a M. Pribula (3. r.). Najúspešnejší recitátori boli odmenení diplomami a poukážkami na nákup školských pomôcok. Všetci súťažiaci prispeli svojim prednesom poézie a prózy k príjemnej atmosfére tejto recitačnej súťaže.

 • Deň Zeme
  22. 4. 2021

  22. apríl je už od roku 1970 vyhlásený za Svetový deň Zeme. V tento deň sa po celom svete konajú aktivity zamerané v prospech našej planéty. A tak sme aj my, žiaci zo ZŠ v Rožkovanoch venovali celý tento deň našej Zemi. Najskôr sme si na triednickej "ekohodine" zahrali počítačovú únikovú hru Naša Zem, potom sme si vyhrnuli rukávy, nasadili rukavice a pustili sa do práce: vyčistili sme trávnaté plochy v areáli našej školy a zbierali odpadky nielen v okolí školy. Všetci spoločne sme aspoň čiastočne odbremenili naše okolie od odpadového materiálu a postarali sa o našu zeleň. A naša Zem nám popri tom ďakovala príjemným slnečným teplom... po skončení jarného upratovania nám dopriala blahodarný dážď, aby sa opäť všetko zazelenalo a rástlo v plnej a čistej kráse...

Oznamy

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ROŽKOVANY
  Rožkovany 190, 082 71
 • +421915124262 - základná škola
  +421514572350 - základná škola
  +421940638204 - materská škola

Fotogaléria