Navigácia


Streda 21. 11. 2018

Streda 21. 11. 2018
Počet návštev: 936004

Vitajte na EduPage

Drahí rodičia a žiaci našej školy,

na tejto stránke nájdete kalendár akcií, aktuálny jedálny lístok, fotografie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Aktuality

 • Výstava vedeckých hračiek
  16. 11. 2018

  Interaktívna výstava vedeckých hračiek, hier, hlavolamov a experimentov osloví pravdepodobne každého návštevníka bez ohľadu na vek či vzdelanie. Jej cieľom je zmeniť poznávanie a učenie na hru, v ktorej prostredníctvom osobného zážitku spoznávame a pochopíme tajomstvá vedy a techniky. Žiaci 2. - 4. ročníka našej školy sa mohli "zahrať" s vedeckými hračkami na výstave v ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi - v piatok 16. novembra 2018 (vedecké hračky má škola zapožičané zo SAV v Banskej Bystrici). Za návštevu výstavy, pútavé a veku primerané objasnenie fyzikálnych javov a srdečné privítanie našich žiakov chceme poďakovať p. učiteľke fyziky - RNDr. G. Petríkovej, ktorá nám interaktívnu výstavu vedeckých hračiek ponúkla a sprostredkovala. Fyzika je mocná čarodejnica, preto neustále objavujme svet, lebo je plný krásnych prekvapení...

 • Do galérie Výstava vedeckých hračiek boli pridané fotografie.

 • Ferdo Mravec
  14. 11. 2018

  Kto by nepoznal príbeh o Ferdovi? Príbeh o mravcovi, ktorý sa stratí z mraveniska. Pri svojich potulkách stretáva slimáka, pavúka, truhlíka, lienku, cvrčka a skrotí si aj lúčneho koníka. Predstavenie ponúklo deťom MŠ a žiakom ZŠ divadlo Sarus z Veľkého Šariša, v stredu 14. novembra 2018 v kultúrnom dome.

 • Riaditeľské voľno a jesenné prázdniny
  26. 10. 2018

  Riaditeľka ZŠ s MŠ v Rožkovanoch týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, udeľuje na deň 29. októbra 2018 (pondelok) z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 4. ročníka základnej školy. Riadne vyučovanie pokračuje v pondelok 5. novembra 2018.

 • Babička roka 2018
  24. 10. 2018

  V priestoroch estrádnej sály MsKS v Sabinove sa 24. októbra 2018 uskutočnilo v popoludňajších hodinách podujatie pod názvom "Babička roka 2018", ktorého organizátormi boli okresné organizácie Únie žien a Jednoty dôchodcov Slovenska. Podujatie konferovala predsedníčka Únie žien - p. E. Arvayová a predseda Jednoty dôchodcov - p. J. Lipták. Jednotu dôchodcov v Rožkovanoch reprezentovala Babička roka 2018 p. Melánia Kollárová, ktorej prišli zablahoželať aj žiaci našej školy: A. Petríková a T. Farkas - ľudovými piesňami a D. Lesný vtipným ľudovým rozprávaním, ktoré rozveselilo všetkých starkých. Do skromnej kytičky blahoželania prispela svojim spevom aj J. Vrábľová, ktorej piesne rozcítili nejednú babičku a dedka v sále. Toto milé stretnutie bolo poďakovaním všetkým starým ľuďom za ich aktivity a za ich prínos pre nás všetkých. Našej Babičke roka 2018 (a bývalej p. školníčke v ZŠ v Rožkovanoch) - p. M. Kollárovej blahoželáme k prekrásnemu titulu, želáme pevné zdravie a ešte veľa prežitých rokov medzi nami.

 • Úcta k starším
  23. 10. 2018

  Aj v tomto roku sme si našli čas, vľúdne slovo a najmä úsmev a poďakovanie pre našich starkých. V utorok 23. októbra 2018 sme si pre všetkých starých rodičov (nielen z Rožkovian) pripravili v kultúrnom dome jesennú kyticu básní, ľudových piesní a tancov v podaní detí MŠ a žiakov ZŠ. "Starí ľudia sú pre nás bohatstvom a zásobárňou múdrosti..." zakončila svoj príhovor p. starostka obce a naše deti umocnili jej slová úcty k starým ľuďom dojímavou piesňou. Kdesi som nedávno čítala príbeh, smutný, ale nadčasový... príbeh o jednom dedkovi, ktorý sa počas jedenia ušpinil, pretože si nedokázal dobre vložiť do úst lyžicu s polievkou. A jeho syn, ktorý bol otcom rodiny, rozhodol, že ho presunie od spoločného stola, a urobil preňho malý stôl v kuchyni, kde nebol na očiach, aby tam jedával sám... aby neurobil hanbu, keď prichádzajú priatelia na obed či večeru. O niekoľko dní po príchode z práce našiel svojho najmladšieho syna, ako sa hrá s kusom dreva, kladivom a klincami a niečo majstruje, nuž sa ho opýtal: Čo to robíš? - Robím stôl, oci. - Stôl, a načo? - Aby bol nachystaný pre teba... aby si mal kde jedávať, keď budeš starý...

 • Do galérie Sabinovský slávik 2018 boli pridané fotografie.

 • Sabinovský slávik 2018
  21. 10. 2018

  V Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove sa 21. októbra 2018 uskutočnil už XXII. ročník speváckej prehliadky Sabinovský slávik pod záštitou primátora mesta. Toto spevavé a deťmi obľúbené nedeľné popoludnie je nielen prehliadkou a oslavou ľudovej piesne, ale aj krásnym duchovným darčekom pre všetkých seniorov a oslavou úcty k nim. Z našej školy sa prítomným v kinosále predstavila charizmatická Agáta Petríková (4. ročník) a Tobias Farkas (1. ročník), ktorý zaujal nielen krásnym čistým spevom, ale bol vzácne jediným ľudovým slávikom medzi dievčatami. Okrem hodnotných vecných cien si naši ľudoví speváci odniesli novú vzácnu skúsenosť, ktorú si právom zaslúžili - spievať s ozajstnou ľudovou cimbalovou hudbou na doskách, ktoré znamenajú svet...

 • Mobilné dopravné ihrisko
  16. 10. 2018

  Dopravná a pohybová výchova žiakov nepochybne zvyšuje bezpečnosť detí pri hre a prechádzkách. Malé prenosné detské dopravné ihrisko, kolobežky, dopravné značky, semafory - to bola výbava, s ktorou nás mohlo v utorok 16. októbra 2018 obohatiť mobilné dopravné ihrisko z Košíc. Aj týmto zážitkom možno žiakov vychovávať a vštepiť im základné dopravné návyky.

 • Tri zlaté vlasy deda Vševeda
  5. 10. 2018

  Rozprávka o chudobnom Plavčíkovi, ktorý sa vyberie na dlhú dobrodružnú cestu za tajomným dedom Vševedom, aby získal od neho tri zlaté vlasy a mohol sa tak oženiť s princeznou. Je to nebezpečná úloha, pretože doteraz sa ešte nikto odtiaľ živý nevrátil... Rozprávku Tri vlasy deda Vševeda ponúklo predškolákom MŠ a žiakom ZŠ Spišské divadlo v piatok 5. októbra 2018, za ktorým sme cestovali do Spišskej Novej Vsi. V piestoroch historickej budovy divadla (sedeli sme v lóžach) sme s napätím sledovali, ako Plavčík s pomocou troch sudičiek prekoná nástrahy zlého kráľa. Predstavenie sa nám všetkým páčilo, lebo malo nadčasovú myšlienku... ...vytrvalosť, dobré srdce a láska sú tou najmocnejšou zbraňou proti zlu a pýche...

Oznamy

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ROŽKOVANY
  Rožkovany 190, 082 71
 • +421915124262 - základná škola
  +421514572350 - základná škola
  +421514572104 - materská škola

Fotogaléria