• Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Rožkovany 190 v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

    v znení neskorších predpisov a po dohode so zriaďovateľom
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • SARM 2024
     • SARM 2024

      Už 39 rokov sa stretávajú v Sabinove malí i starší recitátori na "Sabinovskom autorskom a recitátorskom máji". Sviatok umeleckého slova, krásnych prednesov a zaujímavých textov oslávilo vo štvrtok 16. mája 2024 v priestoroch MsKS v Sabinove takmer 60 recitátorov v piatich kategóriách, a to pod drobnohľadom odbornej poroty (učitelia Prešovskej univerzity). Z našej školy získali ocenenie tretiačky Nela Marchevková (prednes prózy) a Alexandra Maľariková (prednes poézie). Oceňujeme aj účasť prváčky Viktórie Kocúrekovej (prednes prózy) a druháčky Denisy Čubovej (prednes poézie), ktoré s chuťou predviedli svoj recitátorský talent. Všetkým srdečne blahoželáme a sme hrdí na to, že aj vďaka našim dievčatám - recitátorkám a tiež bývalým žiakom našej školy - Tadeášovi Ščerbovi a Tobiasovi Farkasovi (pokračujú v tom, čo bolo zasiate a dnes reprezentujú svoje školy aj s úspechmi) môžeme osláviť výroč

    • Slávik Slovenska 2024 - okresné kolo
     • Slávik Slovenska 2024 - okresné kolo

      Slávik Slovenska - súťaž, ktorá sa raz zapíše zlatými písmenami do histórie Slovenska. V utorok 14. mája 2024 zorganizovala ZUŠ v Lipanoch okresné kolo tejto celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne (32. ročník). Našu školu reprezentovali - v I. kategórii Alexandra Maľariková, ktorá si v silnej konkurencii vyspievala Čestné uznanie (porote predsedala speváčka ľudových piesní - Monika Kandráčová). V II. kategórii získal Diplom za účasť - Richard Jurčenko. Krásne slnečné dopoludnie, množstvo slávičích hlasov, príjemná atmosféra medzi súťažiacimi a ľudová pieseň... skutočnosť, že ju k životu kriesia aj najkrajšie hlasy detí je prísľubom, že nikdy nezanikne.

    • Súťaž Mladých zdravotníkov
     • Súťaž Mladých zdravotníkov

      Úrazy či zdravotné problémy, s ktorými si ľudia nevedia pomôcť sami, sa dejú denne. Neraz rozhodujú prvé minúty... Malí aj veľkí záchranári sa stretli v súťaži Mladých zdravotníkov I. a II. stupňa základných škôl okresu Sabinov - v utorok 14. mája 2024 v ZŠ Komenského 113 v Lipanoch. Našu školu reprezentovali 2 súťažné hliadky (žiaci 3. a 4. ročníka). Hliadka v zložení štvrtákov (Daniela Girašková, Tamara Maľaríková, Emma Funtalová, Karol Marhevka a Richard Jurčenko) si vybojovala vďaka teoretickým vedomostiam o Červenom kríži a praktickým zručnostiam i ošetreniam skvelé 1. miesto. Hliadka v zložení tretiakov (Dorota Prihodová, Adam Jurčenko, Michael Girašek, Rafael Farkas a Dalibor Marchevka) získali chvályhodné 3. miesto. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!

     • Zápis detí do MŠ

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Rožkovany 190 v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

      v znení neskorších predpisov a po dohode so zriaďovateľom

      OZNAMUJEME,

      že zápis detí do MŠ na školský rok 2024/2025 sa uskutoční v dňoch

      od 1. mája 2024 do 31. mája 2024


      Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vyplniť v elektronickej podobe na našej webovej stránke – www. zsmsrozkovany.edupage.org (na ľavej lište hore – Zápis do MŠ (aktívna bude od 1.5. 2024 do 31.5. 2024). Túto žiadosť je potrebné vytlačiť, podpísať oboma rodičmi a potvrdiť detským lekárom o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ a osobne doručiť do MŠ.

    • Zápis do 1. ročníka ZŠ
     • Zápis do 1. ročníka ZŠ

      Rozumové, jazykové a telesné zručnosti, reč dieťaťa, byť schopný obliecť sa sám, zapnúť si gombíky, zaviazať si šnúrky, vedieť používať príbor, samostatná osobná hygiena, vedieť komu vykať a tykať, mať osvojené zásady slušného správania, grafomotorika (správny úchop ceruzky), tanec, spievanie i prosté rozprávanie... to sú fyzické i duševné dispozície dieťaťa potrebné pre vstup do školy. V našej škole sa zápis predškolákov do 1. ročníka ZŠ uskutočnil v stredu 3. apríla 2024. Žiaci 4. ročníka privítali deti z MŠ veselými pesničkami, rozprávkou Janko Hraško, hrami i milým darčekom, ktorý im bude pripomínať tento významný deň. Ďakujeme všetkým rodičom budúcich prvákov, ktorí prišli zapísať svoje dieťa do našej ZŠ a prejavili tak dôveru a spokojnosť s našou školou. Tešíme sa na Vás v septembri 2024.

    • Slávik Slovenska 2024 - školské kolo
     • Slávik Slovenska 2024 - školské kolo

      V utorok 30. apríla 2024 sme v našej škole oslávili ľudovú pieseň, a to v školskom kole súťaže Slávik Slovenska. Súťažilo 31 nadšencov spevu, ktorí v piesňach ospevovali krásu života i ľudských vzťahov. Porota, ktorej predsedala Anna Baňasová (bývalá p. zást. MŠ) zhodnotila vysokú úroveň kvality spevu, samotnú interpretáciu i výber ľudových piesní. Všetkým súťažiacim ďakujeme za krásne spevavé dopoludnie, víťazom - Alexandre Maľarikovej a Richardovi Jurčenkovi blahoželáme a prajeme im slávičie hlasy v okresnom kole v Lipanoch.

    • Divadelné predstavenie Janko Hraško
     • Divadelné predstavenie Janko Hraško

      Spišské divadlo ponúklo v stredu 24. apríla 2024 našim malým divákov (predškolákom MŠ a žiakom ZŠ) ďalšiu obľúbenú rozprávku o malom chlapčekovi Jankovi Hraškovi: „...v obci menom Hrachovo žili manželia Hraškovci, ktorí veľmi túžili po deťoch. Skúšali už všetko, ale nič nepomáhalo. No jedného dňa sa na nich predsa len usmialo šťastie a sčista-jasna sa u nich zjavil chlapček maličký ako hrášok. Hneď sa aj rozhodol pomôcť mamke a vybral sa odniesť otcovi obed na pole...“. A tu sa začína dobrodružstvo odvážneho a dobrosrdečného Janka Hraška, ktorý je síce drobný, ale v živote dokáže veľké veci. Náš výlet do Spišskej Novej Vsi za umeleckým dobrodružstvom stál za to.

     • Výtvarná súťaž "Vesmír očami detí"

      Dňa 11. apríla 2024 sa v budove Hvezdárne a planetária v Prešove konalo vyhodnotenie 39. ročníka výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí". Vyhlasovateľom súťaže je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s ostatnými astronomickými zariadeniami na Slovensku. Porota, ktorá ocenila výtvarnú prácu našej tretiačky Alexandry Maľarikovej odporúča, aby si žiaci prezreli výtvarnú výstavu "Vesmír očami detí" na internetovej stránke www.astropresov.sk, prípadne navštívili výstavu ďalších ocenených prác, ktorá je inštalovaná v priestoroch Hvezdárne a planetária v Prešove.

    • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

      V piatok 22. marca 2024 sa v Sabinove uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín (70. ročník). Našu školu reprezentovali (I.kategória) štvrták Richard Jurčenko v prednese prózy a tretiačka Nela Marchevková v umeleckom prednese poézie, ktorá sa umiestnila na 2. mieste. Srdečne blahoželáme a obidvom našim recitátorom prajeme neutíchajúcu radosť z umelecky hovoreného slova.

    • "Kde bolo, tam bolo, už dávno nebolo..."
     • "Kde bolo, tam bolo, už dávno nebolo..."

      ...literárny kvíz pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ regiónu Hornej Torysy... v piatok 15. marca 2024... v priestoroch Galérie mesta Lipany... 9 zúčastnených škôl. Našu školu reprezentovalo družstvo Rohlíčatá v zložení - Daniela Girašková (4. r.), Karol Marhevka (4. r.), Nela Marchevková (3. r.) a Andrea Marhevková (2. r.). Overili si svoje literárne vedomosti v súťažných úlohách (rýmy v básni Pipi, názvy Rozprávok v kufríku, otázky z divadielka, diela Astrid Lindgren...) a okrem diplomu za účasť, vecných cien a zážitkov s kamarátmi iných škôl prežili príjemné dopoludnie s odkazom pre všetkých... "vlastnou univerzitou nášho života je zbierka kníh".

    • Koncert Viktora Guľváša
     • Koncert Viktora Guľváša

      „Moje meno je Viktor Guľváš. Už viac ako 30 rokov koncertujem pre deti, ku ktorým mám vďaka vyštudovanej profesii (učiteľ) veľmi blízko...“ prihovoril sa deťom i žiakom našej školy (v stredu 13. marca 2024 v priestoroch MŠ) známy hudobník, ktorý skladá piesne pre deti a zabáva ich po celom Slovensku. Ujo Viktor si pre nás pripravil veľa veselých pesničiek, pri ktorých sme si s chuťou mohli aj zaspievať, aktívne sa zapojiť hrou, napodobňovaním či hádaním, ocitnúť sa medzi domácimi i lesnými zvieratkami, skloňovať Afriku v rôznych jazykoch, maľovať Farbami a tancovať i smiať sa spolu so Šašom.

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ

      Riaditeľka ZŠ s MŠ v Rožkovanoch podľa zákona (odsek 1 § 10 vyhlášky MŠ SR č. 350/2008 Z. z. o základnej škole) oznamuje všetkým rodičom detí narodených v mesiacoch september - december 2017, január – august 2018 a detí, ktoré mali odklad školskej dochádzky, že zo zákona im vyplýva povinnosť zapísať ich do školy na školský rok 2024/2025.

    • Marec - mesiac knihy
     • Marec - mesiac knihy

      „Naučiť deti ako čítať je málo, musíme ich naučiť chcieť čítať..." Čitateľská gramotnosť ešte nikdy nebola taká dôležitá - gramotnosť, ktorá ovplyvňuje všetky ostatné. Kto nevie dobre čítať, ťažko porozumie zadaniu matematického príkladu, textu z prírodovedy alebo pochopí podmienky poistenia. Bez zvládnutia textu sa ťažko vzdeláva a cibrí kritické myslenie. V našej škole sa deti zoznamujú a tí starší stretávajú s knihou v rôznych projektoch a aktivitách – projekt Čítame pre radosť, návšteva kníhkupectva v Sabinove a návšteva školskej knižnice (deti MŠ), čitateľská aktivita „Nechaj všetko a čítaj...", mimočítankové čítanie (žiaci ZŠ). Stretnúť s knihou sa môžeme naozaj všade - v knižniciach, v škole, no najmä v pohodlí svojho domova...

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

      Jarné prázdniny začínajú na východnom Slovensku (Prešovský a Košický kraj) od 26. februára 2024 (pondelok) do 1. marca 2024 (piatok). Školské vyučovanie sa začína v pondelok 4. marca 2024. Prajeme Vám dni plné oddychu počas jarných prázdnin.

    • Zimné korčuľovanie - súťaž
     • Zimné korčuľovanie - súťaž

      Hokejová hala v Lipanoch bola našim žiakom a učiteľom k dispozícii celé dva mesiace (január – február, vždy v piatok počas 1. a 2. vyučovacej hodiny). Niektorí si techniku korčuľovania osvojili, iní sa v nej zdokonalili rôznymi aktivitami. Učitelia boli mimoriadne trpezliví, zábavní a používali rôzne športové náčinie. Všetci sme chodili do „školy korčuľovania“ s radosťou a spolu s nami sa tešili aj naši rodičia i starí rodičia, ktorým chceme poďakovať za spoluprácu pri realizácii tohto sezónneho športu. V piatok 23. februára 2024 sme si užili korčuľovanie súťažou (rýchlostná disciplína a disciplína cez prekážky) v dvoch kategóriách. Tu sú výsledky:

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 21. 5. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje